Profesionalni savet 

Pravi savet je osnova za uspešno lečenje  

Saveti, trikovi i prirodni preparati, svi ih znamo, svi nas savetuju da ih probamo ili je neko od nas već probao. Čak ponekad imaju efekat, kažu da vera može da pomeri planine, ali ponekad – nema efekta. Spasite sebe mučenja i potražite stručnu pomoć od samog početka. Vaš lekar će vam pomoći da odredite šta je uzrok gubitka Vaše kose. Da biste se pripremili za posetu lekaru, pogledajte ovaj upitnik koji možete popuniti unapred.  

Kako Vaš doktor postavlja dijagnozu gubitka kose?  

Dobro ste se pripremili za Vaš susret sa lekarom specijalistom i pitate se kako će Vas doktor pregledati? Želite da znate koje dijagnostičke procedure može koristiti?  

U zavisnosti od stepena gubitka kose, Vaš doktor može koristiti sledeće dijagnostičke procedure: 

  • Pregled vlasišta/Razdvajanje kose
  • Test povlačenja dlaka
  • Provlačenje kroz kosu
  • Trljanje kose 
  • Krvne analize 
  • Trichogram 
  • TrichoScan 
  • Biopsija kože glave 

Pregled vlasišta/razdvajanje kose

Najčešće, lekar će pregledati vašu glavu pomoću svetlosne lampe. Proveriće strukturu dlake, kožu glave i gustinu kose.  

U zavisnosti od tipa gubitka kose, lekar može pregledati čak čitavo telo. Sumnjive regije će biti ispitane uz pomoć  svetlosnog mikroskopa.  

Izvor: Textbook “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt

Test povlačenja dlaka

Lekar će uhvatiti Vašu kosu i nežno je povući. Ovaj test se sprovodi na nekoliko regiona glave da bi se odredilo koliko se lako može odvojiti dlaka od kože glave. Procenjuje se koliko je ozbiljno vaše stanje, ali ne i uzrok gubitka kose.  

Ovaj test omogućuje grubu procenu obima gubitka kose. Lekar će nastaviti dalje sa pregledom kako bi utvrdio uzrok gubitka kose.

Izvor: “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt

Provlačenje kroz kosu

Na ovaj način lekar može utvrditi povećanje broja oslabljenih dlaka u fazi mirovanja (telogena faza). Na kraju faze mirovanja dlake otpadaju (više informacija o ciklusu rasta kose).

Lekar će šakom sa raširenim prstima proći kroz Vašu kosu suprotno od smera rasta kose i sa skupljenim prstima polako će povući kosu u smeru rasta. Ukoliko između prstiju ostane više od 5-10 dlaka, to može biti znak povećanog opadanja kose.

Test trljanja kose

Lekar će uzeti Vašu kosu u ruku i protrljaće je prstima. To omogućava doktoru da utvrdi da li je dlaka lomljivija od normalne, može li doći do oštećenja strukture kose.

Ukoliko se ovim testom utvrdi povećana lomljivost kose, lekar će nastaviti dalji pregled, jer test trljanja kose nije dovoljan da se utvrdi uzrok gubitka kose.

Izvor:   “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt

Krvne analize

Lekovi, određene bolesti ili deficijencije mogu prouzrokovati difuzni gubitak kose. Analizom uzoraka krvi lekar može da proveri, na primer, nivo hormona štitaste žlezde ili nivo gvožđa u krvi. Ukoliko se utvrdi postojanje deficijencije ili bolesti, treba se posebno lečiti.

MIKROSKOPSKI PREGLED

Mikroskopija može učiniti dijagnozu gubitka kose mnogo preciznijom. Saznajte više o dijagnostičkim metodama kao što su TrichoScan, Trichogram i biopsija.

TrichoScan

TrichoScan je savremena metoda za kompjutersku procenu gustine kose i stanja korena dlake. Za primenu ove metode, zahvaćeno područje kože glave veličine 16-20mm brije se na mestu na kojem se može lako prekriti. Područje se zatim preboji mastilom i slika. Slika se potom posmatra pomoću uveličavajućeg digitalnog mikroskopa. Gustina kose se utvrđuje automatski, analizom dobijene slike pomoću kompjuterskog programa. Ukoliko je potrebno utvrditi stanje korena dlake, samo se stablo dlake preboji i fotografiše nakon tri dana.

Izvor: Prof. Hoffmann

 

Analiza kose u fazi rasta

Tri dana nakon brijanja kože glave, kosa koja se nalazi u fazi rasta ponovo će da poraste; kosa koja se nalazi u fazi mirovanja ili fazi gubitka, tri dana nakon brijanja, ostaće iste dužine i neće ponovo porasti. Analizira se procenat kose u fazi rasta. Normalno je da se 80-90% kose nalazi u fazi rasta. Smanjenje ovog procenta, a povećanje procenta kose u fazi mirovanja ili fazi opadanja, mogu dati dodatne naznake o kom tipu gubitka kose se radi.

 

 

Prednosti TrichoScan-a

Prednost ove metode je što kosa ne mora da se čupa. Kosa se može oprati pre pregleda kao i obično. Druga prednost ove metode je što se podaci mogu arhivirati na kompjuteru. Lekar može da prati tok bolesti i proces lečenja u sledećim pregledima i tako utvrdi moguća poboljšanja.

 

Trichogram – Analiza kose svetlosnim mikroskopom

Trichogram je pregled korena dlake pomoću svetlosnog mikroskopa. Doktor uzorkuje pramen kose od oko 50 dlaka sa kože zahvaćenog regiona glave povlačenjem kose pomoću gumene stezaljke. Ista količina kose se uzorkuje i sa druge regije koja nije zahvaćena opadanjem kose. Oba uzorka se posmatraju pod svetlosnim mikroskopom.

Izvor: Textbook “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt

Procena stanja kose

Lekar može proceniti u kojoj fazi rasta se nalazi kosa u dobijenim uzorcima. Utvrdiće da li postoji balans u odnosu na fazu rasta dlake. Dodatno, lekar može utvrditi da li je koren dlake patološki izmenjen, da li postoji povećana lomljivost dlake, ili da li je površinska struktura dlake promenjena.

Izvor: Textbook “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt

Ova procedura je veoma bolna za ljude koji su osetljivi na bol. Kosa se ne sme prati minimum nedelju dana pre Trichogram-a, kako se ne bi dobili pogrešni rezultati. Trichogram može da uradi samo iskusan lekar. Danas, fotografska metoda kao što je TrichoScan može dati mnogo preciznije rezulatate.

Biopsija kože glave

Biopsija predstavlja medicinsku tehniku koja uključuje korišćenje tkiva kao uzorka, sa nekog živog organizma. U slučaju gubitka kose, doktor uzima isečak sa kože glave veličine 4mm, uključujući i korene. Procedura se, naravno, izvodu u lokalnoj anesteziji. Dobijeni isečak kože glave se posmatra pod mikroskopom. Procenjuje se broj aktivnih folikula. Biopsija može biti posebno korisna u slučajevima neobjašnjivih bolesti kože glave i ožiljnih alopecija sa ciljem da se dobiju dodatne informacije o bolesti. Izvor: Textbook “Hair – Practice of Trichology” by Prof. Ralph M. Trüeb, Steinkopff Verlag, Darmstadt