USLOVI KORIŠĆENJA

Merz zadržava pravo da u bilo koje vreme dopuni, obriše ili izmeni podatake bez prethodne najave.

Odredbe Uslova korišćenja ne stvaraju bilo kakva ugovorna ili druga zakonska prava u ime bilo koje strane.

Bez garancije

Merz se obavezuje da održava sajt ažurnim. Međutim, Merz ne garantuje tačnost i kompletnost informacija koji se nalaze na ovom sajtu. Osim direktne štete izazvane od strane Merz-a namerno nedoličnim ponašanjem ili ukupnim nemarom, Merz nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, specijalnu, slučajnu, posledičnu ili drugu štetu koja nastane u vezi sa vašom posetom ovom sajtu, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, prekid poslovanja, i gubitka programa ili elektronskih podataka.

Zbog praktičnosti navigacije posetioca našeg sajta Merz pruža linkove ka drugim web lokacijama. Međutim, izvesni linkovi na ovom sajtu vode ka resursima koji se nalaze na serverima koje se održavaju od strane trećih lica nad kojima Merz nema kontrolu. Merz nije odgovoran za sadržaj treće strane i posledica Vašeg korišćenja istih.

Osim direktne štete prouzrokovane Merz-ovim namernim nedoličnim ponašanjem ili nepažnjom, Merz nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, kaznenu, slučajnu ili drugu posledičnu štetu nastalu iz ili u vezi sa vašom posetom ovoj veb stranici, uključujući, bez ograničenje, izgubljeni profit, poslovni prekid i gubitak programa ili elektronskih podataka.

Saveti eksperta i mišljenje

Kao korisni sadržaj za naše posetioce ovaj sajt može da sadrži mišljenje eksperta. Informacije na ovom sajtu su identifikovane kao mišljenje eksperta, ili su dostupne sa ovog sajta putem hiperlinka, predstavljaju misljenje tih uvaženih eksperta, koji nisu po nužnosti iz Merz-a.

Intelektualna svojina

Registrovani zaštitni znakovi, logo znakovi i znakovi usluga (u daljem tekstu „zaštitni znakovi“) prikazani na ovom sajtu su zaštitni znakovi u vlasništvu ili licenci Merz-a. Ništa na ovom sajtu ne treba tumačiti kao davanje, implicitno ili na drugi način, bilo licenca ili pravo ili zaštitni znak bez izričitog pismenog odobrenja Merz-a, ili ako ne Merz-a, onda od vlasnika zaštitnog znaka. Pored toga, bilo kakva reprodukcija, reemitovanje, modifikovanje ili korišćenje ovog sajta i sadržaja za drugu svrhu osim lične, nekomecijalne svrhe zahteva prethodnu pismenu saglasnost Merz-a. Sledeće obaveštenje o autorskim pravima mora se pojaviti na svakoj kopiji sadržaja ovog sajta ili njenog dela: Copiright © 2004 Merz. All rights reserved.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Korišćenjem sajta dajete saglasnost za njihovu upotrebu. Opširnije …